10.10.2012.

Izložba stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini

П Р О Г Р А М

Изложба стваралаштва сеоских жена у Војводини


Субота, 13. октобар 2012.

Трг испред Градске куће, Суботица


10.00 - 17.00 Изложба стваралаштва сеоских жена у Војводини
11.00 Отварање изложбе, Вестибил Градске куће


• Изложба фотографија „Портрети сеоских жена у Војводини“

(УГ „Војвођанка – регионална иницијатива“, Нови Сад)

• Изложба слика у техници сламе „Жена инспирација“

(ХКПД „Матија Губец“ - секција сламарки, Таванкут)


11.30 Свечано отварање Манифестације, Трг испред Градске куће
12.30 Парада војвођанских народних ношњи, Трг испред Градске куће